Home nl Copyright

AUTERSRECHT

Copyright 2015 OnlinePatents B.V.                            Website powered bij App-Bouwen                       Business Guide                         Proclaimer

Wij zijn OnlinePatents:
OnlinePatents is een bedrijf actief op het gebied van Intellectuele Eigendom met een focus op het behalen van concurrentievoordeel voor haar klanten, zodat zij groeien en hun doelen bereiken

Wij zijn SOCIAAL:
Onze klanten volgen ons op FACEBOOK
We tweeten met ze op TWITTER
We linken zakelijk met ze op LINKEDIN
Maar maken ook graag PERSOONLIJK CONTACT

Wij zijn BESCHIKBAAR:
Voor vragen: info@onlinepatents.eu
Persoonlijk contact: 0031-10 261 80 00
Videoconferentie: OnlinePatents (Skype) Urgente zaken: 0031-6 41 43 57 95

ALGEMEEN

Auteursrecht is een wettelijk recht afgegeven door een land dat de maker van een oorspronkelijk werk dat het persoonlijk stempel van de maker draagt exclusieve rechten geeft voor het gebruik en distributie. Niet elk land gebruikt dezelfde geldigheidsduur. In Europa is de geldigheidsduur het leven van de maker plus 70 jaar.


WERKEN

Werken waar auteursrechten op kunnen rusten omvatten:


VERKRIJGEN VAN AUTEURSRECHT

Een auteursrecht wordt automatisch verkregen bij het creëren van een oorspronkelijk werk dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Registratie is niet vereist. Het is ook niet vereist dat het werk uniek is. In zeldzame situaties kunnen twee makers auteursrechten hebben op twee in hoofdzaak identieke werken als kan worden aangetoond dat de dubbele werken toevallig zijn ontstaan en geen van beide is gekopieerd van de ander.


I-DEPOT

Aangezien geen registratie plaats vindt, is het relatief makkelijk voor een ander om het eigendom van een werk op te eisen. Het kan dan moeilijk zijn om een dergelijke claim te weerleggen. We raden daarom aan om het werk in te dienen via de I-DEPOT faciliteit van het BBIE.


Het I-DEPOT maakt het mogelijk om te bewijzen dat je werk al bestond op een bepaalde datum. Maar het I-DEPOT geeft u geen (intellectuele) eigendomsrechten en biedt dus ook geen bescherming.