Home nl

ALGEMEEN

OnlinePatents B.V., een Nederlandse rechtspersoon geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50868306, is verantwoordelijk voor deze website en zet zich in de inhoud ervan juist en up-to-date te houden. Als u van mening bent dat onjuiste of verouderde informatie aanwezig is op de website, dan vragen wij u vriendelijk dit aan ons kenbaar te maken via info@onlinepatents.eu.


VERWIJZINGEN

Door de website heen kunt u op websites van derden terecht komen via hyperlinks en andere verwijzingen. De eigenaren van deze websites zijn verantwoordelijk voor hun eigen websites. Door terug te navigeren uw webbrowser middels de ‘BACK’-knop komt u weer terug op de OnlinePatents website waarvan de pagina’s herkenbaar zijn aan een website adres dat begint met http://www.onlinepatents.eu.


PRIVACY

Uw bezoek aan de website wordt alleen geregistreerd voor statistische doeleinden om onze dienstverlening in het algemeen te verbeteren. Alle informatie die door u aan ons wordt verschaft zal vertrouwelijke behandeld worden en alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor de data verzonden is. Uw informatie zal nooit geopenbaard worden aan derden zonder uw expliciete toestemming.


INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de website en haar inhoud, waaronder het auteursrecht, zijn eigendom van OnlinePatents B.V.
De commerciële verspreiding of verveelvoudiging van (delen van) de website en/of de inhoud ervan is voorbehouden aan enkel OnlinePatents B.V. Als u (delen van) de website en/of de inhoud wilt verspreiden of verveelvoudigen neem dan contact op met OnlinePatents B.V. via info@onlinepatents.eu en vraag om schriftelijke toestemming.


ANTWOORD- EN KLACHTENPROCEDURE

Informatie verschaft via het contactformulier wordt doorgeleid naar het e-mailadres: info@onlinepatents.eu. Er kan een korte vertraging zijn voordat uw verzoek, vraag of opmerking bij de juiste persoon terecht komt voor verwerking. Echter, we zullen er alles aan doen om uw verzoek, vraag of opmerking zo snel mogelijk in behandeling te nemen. In het geval van klachten, schrijf dan naar:


OnlinePatents B.V.

t.a.v. dhr. A.A. van der Kaaden

Postbus 37014

3005 LA Rotterdam (NL)


Proclaimer eng

PROCLAIMER

Copyright 2015 OnlinePatents B.V.                             Website powered bij App-Bouwen                         Business Guide                         Proclaimer

Wij zijn OnlinePatents:
OnlinePatents is een bedrijf actief op het gebied van Intellectuele Eigendom met een focus op het behalen van concurrentievoordeel voor haar klanten, zodat zij groeien en hun doelen bereiken

Wij zijn SOCIAAL:
Onze klanten volgen ons op FACEBOOK
We tweeten met ze op TWITTER
We linken zakelijk met ze op LINKEDIN
Maar maken ook graag PERSOONLIJK CONTACT

Wij zijn BESCHIKBAAR:
Voor vragen: info@onlinepatents.eu
Persoonlijk contact: 0031-10 261 80 00
Videoconferentie: OnlinePatents (Skype) Urgente zaken: 0031-6 41 43 57 95