Home nl Patents eng

OCTROOI

Copyright 2015 OnlinePatents B.V.                            Website powered bij App-Bouwen                       Business Guide                         Proclaimer

Wij zijn OnlinePatents:
OnlinePatents is een bedrijf actief op het gebied van Intellectuele Eigendom met een focus op het behalen van concurrentievoordeel voor haar klanten, zodat zij groeien en hun doelen bereiken

Wij zijn SOCIAAL:
Onze klanten volgen ons op FACEBOOK
We tweeten met ze op TWITTER
We linken zakelijk met ze op LINKEDIN
Maar maken ook graag PERSOONLIJK CONTACT

Wij zijn BESCHIKBAAR:
Voor vragen: info@onlinepatents.eu
Persoonlijk contact: 0031-10 261 80 00
Videoconferentie: OnlinePatents (Skype) Urgente zaken: 0031-6 41 43 57 95

ALGEMEEN

Een octrooi is een exclusief recht verleend door een staat voor een uitvinding in ruil voor een gedetailleerde uitleg van de uitvinding.

Een octrooi geeft geen recht voor het produceren of verkopen van een uitvinding, maar geeft het recht om anderen te verbieden de geoctrooieerde uitvinding te produceren, te gebruiken, te verkopen, aan te bieden, of te importeren tot maximaal 20 jaar na indieningsdatum op voorwaarde dat de jaartaksen worden betaald.


VEREISTEN

Een octrooi moet één of meer claims die de uitvinding definiëren bevatten. Deze claims moeten voldoen aan belangrijke octrooieerbaarheidseisen zoals nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Verder moeten de claims duidelijk en bondig zijn, en dient de uitvinding nawerkbaar te zijn uitgelegd.


KOSTEN

Vergeleken met andere IE rechten zijn octrooien relatief duur.

Aan de ene kant wordt dit veroorzaakt door de benodigde specialisten in zowel de techniek als de juridische aspecten bij de Octrooibureaus (examiners) en aan de aanvragerszijde (octrooigemachtigden). Aan de andere kant kunnen octrooien een zeer brede beschermingsomvang bieden vergeleken met andere IE rechten wat ze zeer waardevol maken.


GEBRUIK OCTROOIEN IN UW VOORDEEL

Een relevante vraag is: wanneer octrooi is verkregen, wat kan ik er dan mee doen?


De mogelijkheden omvatten:

PRIORITEIT

Wereldwijde octrooibescherming kan starten met een enkele octrooiaanvraag zolang vervolgaanvragen worden ingediend binnen 12 maanden en prioriteit wordt geclaimd van de eerste aanvraag. Het effect van prioriteit is dat de vervolgaanvragen worden geacht te zijn ingediend op dezelfde dag als de eerste aanvraag, zodat voor de nieuwheids- en inventiviteitseisen alleen stand der techniek voor de indieningsdatum van de eerste aanvraag relevant is, zelfs voor de vervolgaanvragen.