Home nl Attack

ONZE DIENSTEN

AANVALLEN

Copyright 2015 OnlinePatents B.V.                            Website powered bij App-Bouwen                       Business Guide                         Proclaimer

Wij zijn OnlinePatents:
OnlinePatents is een bedrijf actief op het gebied van Intellectuele Eigendom met een focus op het behalen van concurrentievoordeel voor haar klanten, zodat zij groeien en hun doelen bereiken

Wij zijn SOCIAAL:
Onze klanten volgen ons op FACEBOOK
We tweeten met ze op TWITTER
We linken zakelijk met ze op LINKEDIN
Maar maken ook graag PERSOONLIJK CONTACT

Wij zijn BESCHIKBAAR:
Voor vragen: info@onlinepatents.eu
Persoonlijk contact: 0031-10 261 80 00
Videoconferentie: OnlinePatents (Skype) Urgente zaken: 0031-6 41 43 57 95

ALGEMEEN

U bent constant bezig om uw concurrentiepositie te verdedigen en/of te verbeteren. Dit bepaalt de mate van succes van uw onderneming. U ontkomt er dan niet aan om af en toe uw concurrenten/concullega’s ‘aan te vallen’. Dit kan echter op verschillende manieren.


AANVALLEN VAN RECHTEN

Heeft u last van intellectuele eigendomsrechten van een ander en bent u van mening dat deze onterecht zijn verleend? In dat geval kunt proberen deze rechten aan te vallen. Dit kan meestal al tijdens de registratieprocedure waardoor u voorkomt daarmee dat registratie überhaupt plaats vindt. Is het recht al verleend? Ook dan kan meestal gedurende de gehele levensduur van het recht alsnog een nietigheidsactie worden gestar


AANVALLEN VAN INBREUK

Indien u houder bent van intellectuele eigendomsrechten, dan kunt u deze in principe inzetten tegen elke vorm van inbreuk. Afhankelijk van het rechtssysteem staan u dan verschillende opties ter beschikking, ieder met zijn eigen voor- en nadelen. Uiteindelijk zal een rechter uitspraak moeten doen over de inbreuk als de tegenpartij niet zelf inziet dat er sprake is van inbreuk. Is inbreuk wel duidelijk, dan eindigt het conflict vaak met een schikking.


Het is belangrijk om zich te realiseren dat aanvallen met intellectuele eigendomsrechten ook een tegenaanval kan uitlokken, waardoor meestal het recht zelf onder vuur komt te liggen. Trekt u aan het kortste eind dan bent u in het slechtste geval uw recht kwijt en wordt u veroordeeld in de kosten van de procedure.